About

Desmaakvanjapan is er gekomen door mijn fascinatie voor Japan die ik heel jong al een betekenis kon geven via Judo, Aikido en Iaido. Deze (sport)disciplines waren de aanleiding om mij verder te verdiepen in de geschiedenis  van dit raadselachtige land.  Als BourgondiĆ«r waren het vooral de culinaire cultuur (Washoku) en de eigen geestrijke dranken ( Nihonshu) en die mijn belangstelling wegkaapten. 
Ik ben zeker geen deskundige op het gebied maar ben wel gebeten door de culinaire Japanse microbe die ik graag met gelijkgestemden wil delen. Zoals bij alle amateurnaslagwerken die berusten op verscheidene bronnen zijn vertaal- of interpretatiefouten onvermijdelijk, ik zou het dan ook erg op prijs stellen mochten jullie lezers eventuele onjuistheden of onvolledigheden met mij willen delen zodat ik eventueel tot correctie of aanpassing kan overgaan.
Ik ben niet aansprakelijk  voor enig gevolg voortvloeiend uit de informatie in deze blog.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten